I. Postanowienia ogólne:

Sklep internetowy www.sklep.sposa.pl prowadzi sprzedaż odzieży za pośrednictwem internetu, zgodnie z niniejszym regulaminem. Właścicielem sklepu jest Sposa Elżbieta Pacyna. Adres wykonywanej działalności tj. biuro i pracownia krawiecka mieści się na ulicy al.Gen.Leopolda Okulickiego 12 w Rzeszowie 35-507. Na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem NIP 813-162-57-10, REGON 691574993.

 • Regulamin zawiera szereg informacji o świadczonych usługach przez sklep www.sklep.sposa.pl, warunki zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży produktu, jak również postępowanie reklamacyjne.
 • Usługobiorca z momentem podjęcia działań zmierzających do korzystania ze strony internetowej, www.sklep.sposa.pl zobowiązuje się przestrzegać niniejszego regulaminu.
 • Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z regulaminem i jego akceptacja podczas składania zamówienia.
 • Ceny zawarte w sklepie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 • Produkty oferowane przez sklep są nowe i nie posiadają jakichkolwiek wad czy uszkodzeń.
 • Nazwa firmy, logo, nazwa produktów oraz wszystkie nazwy handlowe zawarte na stronie www.sklep.sposa.pl należą do właściciela i są użyte wyłącznie do celów identyfikacji.
 • Sprawy nierozliczone w niniejszym regulaminie mają zastosowane przepisy ustawy m.in. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (DZ.U. Nr.144, poz.1204 ze zm.), Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. P (Dz. U. 2014 poz. 827) , oraz inne odpowiednie przepisy prawa polskiego.

II. Definicje

 • Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Formularz zamówienia - formularz dostępny na stronie internetowej www.sklep.sposa.pl pozwalający na złożenie zamówienia.
 • Usługobiorca (Klient) - osoba fizyczna, osoba prawna posiadająca zdolność prawną do świadczenia z korzystania z usługi elektronicznej, w tym przypadku zakupu w sklepie internetowym.
 • Usługodawca (Sprzedawca) -Sposa Elżbieta Pacyna, Rzeszów 35-507, ul. al.Gen.Leopolda Okulickiego 12
 • Umowa sprzedaży - zawierana jest pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.
 • Produkt - dostępny w sklepie produkt albo usługa będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 • Zamówienie - akceptacja regulaminu i zakup towaru przez Klienta będący jednocześnie umową sprzedaży ze Sprzedawcą.
 • Regulamin - niniejszy regulamin sklepu.

III. Warunki zawierania umowy sprzedaży

 • Klient składa zamówienie poprzez zakup towarów lub usług oferowanych na stronie www.sklep.sposa.pl zgodnie z warunkami i opisem danego produktu.
 • Cena poszczególnych produktów zawarta jest na stronie i podana jest w PLN, zawiera podatek VAT oraz wszystkie inne składniki. Do ceny należy doliczyć koszt dostawy (opisany w pkt. 4).
 • Zamówienia można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu (przez sklep internetowy), za pomocą strony internetowej.
 • Sklep realizuje zamówienia od 5 do 20 dni roboczych od momentu otrzymania płatności. W przypadku zmiany terminu wysyłki, Sprzedawca zobowiązuje się do bezpośredniego kontaktu z Klientem.
 • Klient nie ma obowiązku zakładania konta w celu złożenia zamówienia.

IV. Terminy i metody realizacji płatności

 • W przypadku wyboru przez Klienta tradycyjnych metod płatności (przelew, płatność elektroniczna) usługobiorca zobowiązuje się do realizacji płatności w terminie do 5 dni roboczych od momentu zawarcia umowy sprzedaży.
 • Klient ma do wyboru następujące metody płatności:
  a) zwykły przelew na rachunek bankowy 39 1050 1445 1000 0090 7531 7694
  b) płatność za pomocą platformy płatniczej PayPal i Przelewy24.
 • Do każdego zamówienia dołączony zostanie paragon fiskalny lub na życzenie klienta faktura VAT (w przypadku wcześniejszego zaznaczenia takiej opcji). Kupujący tym samym wyraża zgodę do wystawienia dokumentu bez podpisu.
 • Towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, ceny jednej przesyłki wynosi 21 zł.

V. Realizacja zamówienia

 • Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć towar kompletny bez wad i uszkodzeń.
 • Dostawa produktu uzależniona jest od czasu jaki jest potrzebny na jego wykonanie oraz od czasu dostawy przez wybranego przewoźnika. Czas kompletowania produktu wynosi od 5 do 20 dni roboczych, dostawa produktu przez przewoźnika następuje zgodnie z jego deklaracją tj. do 48 godzin z pominięciem weekendu oraz świąt.
 • Zamówienie zostanie skompletowane i wysłane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.
 • Przed złożeniem zamówienia Klient może skontaktować się ze sklepem internetowym w celu uzyskania niezbędnych informacji do zrealizowania zamówienia.

VI. Prawo do odstąpienia od umowy

 • Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Produkt niebezpieczny" Użytkownikom nabywającym Towary jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy (zrezygnowania z Towaru) w terminie 14 dni od chwili wydania Towaru objętego Zamówieniem. Prawo to nie przysługuje w przypadku towarów personalizowanych.
 • Odstępując od umowy, Klient powinien zwrócić towar wraz z paragonem lub fakturą w stanie nienaruszonym i nie zmienionym, niezwłocznie przed upływem 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki. Należy dostarczyć go na adres Sposa Elżbieta Pacyna, Rzeszów 35-507, ul. al.Gen Leopolda Okulickiego 12
 • Usługobiorca dokonuje zwrotu zakupionego towaru na własny koszt.
 • Termin 14 dni kalendarzowych, w którym Klient ma prawo odstąpić od umowy, liczy się z dniem otrzymania produktu lub przekazania go przez kuriera osobom trzecim.
 • W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zgodnie z powyższymi warunkami, Sprzedawca zwraca Klientowi należność za odesłany towar (ujmując koszty przesyłki).
 • Prawo do odstąpienia umowy przysługuje zarówno Klientowi jak i Sprzedawcy, w przypadku niewykonania umowy o której mowa w powyższym regulaminie.

VII. Reklamacje

Usługobiorcy przysługuje prawo do reklamacji otrzymanego towaru w przypadku wady lub niekompletnej przesyłki.

 • Towar wraz z dołączonym formularzem reklamacji należy po wcześniejszym uprzedzeniu przesłać na adres sprzedawcy: Sposa Elżbieta Pacyna, Rzeszów 35-507, ul. al.Gen. Leopolda Okulickiego 12 [formularz]
 • Reklamacje rozpatrywane są do 14 dni od daty otrzymania zwróconego towaru. O jej wyniku sprzedawca powiadomi Klienta drogą telefoniczną lub mailową. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zostaną zwrócone środki za zakupiony towar oraz środki za poniesiony przez Klienta koszt wysyłki lub wysłany podobny towar.
 • Zamieszczone zdjęcia mogą różnić się kolorystyką z powodu różnych ustawień komputera Klienta (kolor, wielkość, proporcje) – nie stanowią podstawy reklamacji lub zwrotu towaru.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Klienta podanych podczas realizacji zamówienia jest Sprzedawca. Podanie danych osobowych niezbędne jest do sfinalizowania zamówienia. Dane kupującego są w staranny sposób przechowywane zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Polityka prywatności.

Postanowienie końcowe.

 • Niniejszy regulamin obowiązuje z dniem uruchomienia sklepu internetowego tj. 13.03.2020 r.
 • Wszelkie umowy zawarte przez sklep są zgodne z prawem polskim.
 • Zamówienie towaru jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Niezbędne jest zapoznanie się z jego treścią.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie swoich obowiązków z przyczyn nie wynikających z jego strony, a ze strony Klienta czy osób trzecich (np. podanie błędnych danych).
 • Regulamin jest wiążącą umową sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
  Niedotrzymanie warunków z jakiejkolwiek ze stron będzie rozstrzygane przez kompetentny organ lub sąd.
close Koszyk
close Koszyk

Nowa rejestracja

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub Zmień hasło